Przemysłowa automatyka w przemyśle chemicznym
Technologia

Przemysłowa automatyka w przemyśle chemicznym

Advertisement

Automatyka przemysłowa wpływa na przyspieszenie i wzrost efektywności w procesach produkcji. Stosuje się ją we wszystkich gałęziach przemysłu, w tym także w przemyśle chemicznym.  Nowoczesne rozwiązania wpływają na szybkość i bezpieczeństwo produkcji. Dzięki nim każda seria jest identycznej jakości i może sprostać najbardziej rygorystycznym standardom. Jest to inwestycja, która szybko przynosi efekty i gwarantuje błyskawiczny rozwój zakładu produkcyjnego. Aby systemy działały sprawnie należy wybrać firmę, która zagwarantuje najwyższą jakość wdrażanych do firmy systemów.

Czym jest przemysłowa automatyka

Automatyka przemysłowa, to mówiąc najprościej, dział automatyki wprowadzany we wszelkiego rodzaju procesach produkcji przemysłowej. Prowadzi do automatyzacji poszczególnych procesów produkcji, a także i innych procesów stosowanych w przemyśle. Możliwe jest to dzięki układom urządzeń składających sie na spójny system wspierający i kontrolujący produkcję. Do systemów przemysłowej automatyki należą między innymi: urządzenia transportu bliskiego, systemy do paletyzacji, linie pakujące, linie montażowe, prasy, roboty, aparatura pomiarowa, urządzenia sterujące, systemy łączności, urządzenia kontrolno-pomiarowe, przetworniki, mierniki, czujniki, rejestratory, silniki, napędy, przepustnice i inne.

W jaki sposób przemysłowa automatyka wspiera przemysł chemiczny

Branża chemiczna kwalifikowana jest jako jedna z gałęzi  przemysłu przetwórczego. Zaliczamy do niej: wytwarzanie produktów bazujących na ropie naftowej, węglu, gazie ziemnym, siarce, solach mineralnych i innych. Z produktów wytwarzanych przez zakłady chemiczne korzysta wiele innych branży i zakładów produkcyjnych.

Zakłady chemiczne, w których wykorzystywane są systemy przemysłowej automatyki to między innymi rafinerie, wytwórnie papieru, tworzyw sztucznych czy chemii gospodarczej. Na terenie tych zakładów występują nagminnie substancje niebezpieczne, toksyczne i wybuchowe. Warunki pracy w zakładach chemicznych są ciężkie. Bez zastosowania odpowiednich technologii i automatyzacji linii produkcyjnej mogą być niebezpieczne.

Przemysł chemiczny to jedna z kluczowych gałęzi przemysłu, w których najszerzej wprowadzana jest przemysłowa automatyka. Jego zaawansowanie wymaga specjalistycznych rozwiązań. Dodatkowym wskazaniem dla zastosowania systemów automatycznych w przemyśle chemicznym są niebezpieczne warunki pracy, szkodliwe substancje oraz wysokie temperatury, z którymi pracownicy w manualnym procesie produkcji mają bezpośredni kontakt. Wśród najważniejszych rozwiązań przemysłowej automatyki wiele systemów znalazło zastosowanie w branży chemicznej. Dla systemów automatycznych, branża chemiczna jest sprawdzianem jakości zaproponowanych rozwiązań.

Jakie są korzyści z wprowadzenia automatyki przemysłowej do zakładów chemicznych

Podstawową zaletą wdrożenia przemysłowej automatyki w zakładach jest wysoki wzrost efektywności procesów produkcyjnych i wytwórczych. Innymi zaletami przemysłowej automatyki są:

  • Znaczna poprawa kontroli nad wszystkimi parametrami procesu produkcji.
  • Dzięki temu zwiększa się jakość produktu.
  • Krótszy jest też czas produkcji.
  • Wprowadzenie zintegrowanych systemów w zakładach chemicznych wpływa na obniżenie kosztów utrzymania ruchu i serwisowania systemu sterowania.
  • Zmniejsza się ilość odpadów powstających podczas procesu produkcji.

 

Wyzwania jakie stoją przed projektantami automatyki dla przemysłu chemicznego to przede wszystkim restrykcyjne wymogi bezpieczeństwa jakie aparatura musi spełniać. Aby go przestrzegać urządzenia muszą być wyposażone w alarmy i blokady, które zapewnią bezpieczeństwo produkcji.  Inne zalecenia w branży chemicznej dotyczą dozowania, mieszania i obróbki surowców. Procesy chemiczne powinny zachodzić w układzie zamkniętym. Przestrzeganie tych reguł jest konieczne, w innym wypadku procesy, jakie zachodzą podczas produkcji byłyby niebezpieczne dla pracowników. Dzięki wprowadzeniu do procesu przemysłowej automatyki podniesione zostają parametry bezpieczeństwa, szybkości i dokładności procesu produkcyjnego i jakości finalnej produktu.

Faktem jest, że produkcja manualna w zakładach sprawia, że wydajność pracy jest niska i narażona na częste błędy, których konsekwencje są często poważne. Po wprowadzeniu przemysłowej automatyki do takich zakładów zmniejsza się liczba wypadków. Wdrożenie nowoczesnych systemów wiąże się z obniżeniem i pełną kontrolą kosztów. Dzięki podniesieniu szybkości produkcji możliwe jest też zwiększenie możliwości produkcyjnej zakładu. Warto, aby systemy automatyczne w całym zakładzie były zintegrowane. dzięki temu możliwe jest sprostanie globalnym standardom i użycie metod programowania, które umożliwią zaprogramowanie i wdrożenie zaawansowanych systemów sterowania. Centrala przemysłowej automatyki podczas procesu produkcji, przesyła sygnały sterujące do poszczególnych urządzeń oraz kontroluje ich pracę.

Pracownicy, a automatyka przemysłowa

Wbrew obiegowej opinii, wprowadzenie systemów automatycznych do zakładów chemicznych nie wiąże się z masowymi zwolnieniami. Kadra zarządzająca systemem jest niezbędna. Podnosi się za to jakość i bezpieczeństwo pracy. Dodatkowo, wprowadzenie produkcji często jest etapem związanym z szybkim rozwojem firmy. Do zadań personelu należy między innymi:

  • planowanie czasu pracy i uruchamianie poszczególnych szarż
  • Właściwe zarządzanie recepturami stosowanymi w zakładzie.
  • Śledzenie ilości zużytych podczas procesu produkcji surowców.
  • Dbałość o to, aby proces przebiegał zgodnie z normami i standardami.
  • Utrzymywanie najwyższej jakości i powtarzalności wytwarzanego produktu.

Automatyka przemysłowa w zakładach chemicznych pozwala na optymalizację procesu produkcji. Skraca czas trwania poszczególnych cykli produkcyjnych. Pozwala na kontrole jakości na każdym etapie produkcji. Pod kontrolą jest także temperatura, ciśnienie i inne parametry wpływające na jakość i bezpieczeństwo procesów produkcyjnych. Najnowsze technologie wpływają na wszechstronną poprawę wytwarzanych produktów i pozwalają na dalszy rozwój zakładu.

 

 

 

Post Comment