Przeglądy budowlane są obowiązkowe
Budownictwo

Przeglądy budowlane są obowiązkowe

Advertisement

Przeglądy budynków są istotne ze względu na bezpieczeństwo, oraz komfort użytkowania tych budynków. Bez regularnych przeglądów mogli byśmy liczyć się z możliwością wystąpienia usterek, które były by w stanie zniszczyć nasze urządzenia elektryczne, a w najgorszym wypadku zrobić nam krzywdę. W procesie przeglądu budynków chodzi głównie o sprawdzenie drożności instalacji odprowadzania spalin, wentylacji, oraz przewodów kominowych, jak i o instalacje elektryczną i formy zabezpieczenia przed przepięciami i wyładowaniami elektrycznymi. Najlepiej kompletować wszystkie raporty dotyczące niezbędnych kontroli na przestrzeni lat kiedy tam mieszkamy, dzięki czemu podczas ewentualnej sprzedaży budynku będziemy mieli dodatkowy argument sprzedażowy na potwierdzenie dobrego stanu nieruchomości.

Jak powinny być organizowane przeglądy, przez kogo i w jakim okresie czasu ? 

Wszelkiego rodzaju przeglądy muszą odbywać się przez specjalistów w danych dziedzinach odpowiednich do przeglądu. Często specjalne firmy zajmujące się tego rodzaju przeglądami oferują kompleksowe usługi za jedną cenę, dzięki czemu możemy nie martwić się o kontakt ze specjalistami osobno. Najlepszymi firmami zajmującymi przeglądami budowlanymi są firmy z Warszawy, dlatego też jeżeli jesteśmy zainteresowani z ich skorzystania powinniśmy wpisać w wyszukiwarce internetowej ” Przeglądy budowlane Warszawa„.

    Okresy w jakich powinniśmy dokonywać przeglądu są następujące:

Co najmniej raz w roku powinniśmy:

  • Skontrolować stan techniczny elementów budynku i instalacji narażonych na szybki zużywanie się, oraz szkodliwe wpływy atmosferyczne.
  • Sprawdzić instalacje urządzeń służących ochronie środowiska
  • Ustalić stan instalacji gazowych, oraz przewodów kominowych wraz z wentylacją.

Dwa razy w ciągu roku dokonać kontroli w/w instalacji i elementów jeżeli powierzchnia budynku przekracza 2000 m², bądź powierzchnia dachu przekracza 1000 m² .

Co najmniej co dwa lata powinniśmy:

  • Sprawdzić stan techniczny kotłów opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym, lub stałym o efektywności przekraczającej 100 kW
  • W przypadku kotłów na paliwo o mniejszej kaloryczności od 20 kW do 100 kW, kontrola może być wykonana w ciągu dwóch okresów normalnej kontroli. ( co 4 lata )

W okresie nie przekraczającym 5 lat powinniśmy dokonać kontroli:

  • Elementów ochronnych budynku przed wyładowaniami atmosferycznymi ( pioruny )
  • Estetyczności budynku
  • Efektywności urządzeń chłodniczych zastosowanych w budynku jak klimatyzacja

Post Comment