Dziennikarz a copywriter – porównanie zawodów
Biznes i finanse

Dziennikarz a copywriter – porównanie zawodów

Advertisement

Do pracy copywritera często porównywana jest praca dziennikarza. Czy te dwa zawody mają ze sobą coś wspólnego? Jakie są ich podobieństwa i różnice?

Granica pomiędzy pracą dziennikarza a copywritera często bywa niemalże niedostrzegalna, szczególnie, kiedy większość treści pisana jest z uwzględnieniem specyfiki internetu. Co jest charakterystyczne dla obu zawodów? Jakie elementy pracy łączą copywritera z dziennikarzem, a jakie ich oddzielają? Czy dziennikarz może być jednocześnie copywriterem, a copywriter dziennikarzem?

Liczy się cel tekstu

Różnicą, którą należy wymienić w pierwszej kolejności, jest cel tekstu. Mimo że zarówno dziennikarstwo, jak i copywriting są zawodami zorientowanymi wokół tworzenia tekstów, to powody pisania są tutaj zupełnie inne. W ogólnych założeniach Dziennikarz, zgodnie z wymaganiami prawnymi i etycznymi, pisze przede wszystkim w interesie opinii publicznej. Informuje o wydarzeniach, relacjonuje je, zwraca również uwagę na delikatne tematy czy problemy społeczne.

Jeżeli chodzi o branżę copywritngu, to głównym celem jest tutaj przekonanie odbiorcy do wykonania danej czynności. Tymi czynnościami może być na przykład zakup produktu czy wejście na stronę internetową. Praca copywriterów-freelancerów oraz copywriterów na etacie w agencjach reklamowych charakteryzuje się między innymi tym, że przyświeca im ten sam cel – perswazyjne przekonanie do wykonania danej czynności.

Odmienny cel łączy się również z zupełnie inną grupą odbiorców treści przygotowywanych przez dziennikarza i copywritera. W pierwszym przypadku jest to po prostu opinia publiczna, w drugim mamy już do czynienia ze skonkretyzowaną grupą docelową, do której dotarcie wiąże się na przykład z użyciem odpowiedniego słownictwa czy dopasowaniem stylu wypowiedzi.

Czy copywriter może być dziennikarzem?

Wydaje się, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby copywriter był dziennikarzem, a dziennikarz copywriterem – pod warunkiem, że nie mieszają swojej pracy. Etyczne podejście do swojego zawodu powinno charakteryzować zarówno copywritera, jak i dziennikarza.

Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby to osoba zawodowo zajmująca się copywritingiem stworzyła wywiad czy reportaż. Wszystko zależy tutaj od indywidualnych preferencji czy umiejętności. Warto jednak mieć świadomość, że w niektórych przypadkach oba omawiane zawodu mogą się łączyć.

Należy jednak wiedzieć, że wykształcenie dziennikarskie nie pokrywa się w całości z wykształceniem copywriterskim. Z tego właśnie względu warto możliwie jak najbardziej poszerzać swoją wiedzę, szczególnie, gdy na rynku jest duże zapotrzebowanie zarówno na teksty dziennikarskie, jak i copywriterskie.

Tym, co jest jednak najbardziej charakterystyczne dla obu zawodów, jest praca z językiem polskim. Dlatego zarówno dziennikarz o dowolnej specjalizacji, jak i copywriter powinni bezbłędnie posługiwać się językiem polskim. Dlatego pogłębianie swojej wiedzy o języku jest niezwykle korzystne z perspektywy obu tych zawodów.

Post Comment