Doradztwo finansowe w Polsce
Biznes i finanse

Doradztwo finansowe w Polsce

Advertisement

Jedno jest pewne. Doradztwo finansowe w Polsce powoli, ale systematycznie rośnie w siłę. Dwadzieścia lat temu ta branża kojarzyła się w najlepszym przypadku ze sprzedażą bezpośrednią ubezpieczeń i produktów unit linked, a w najgorszym z nachalną sprzedażą produktu, wciskaniem go nieomal na siłę, albo wręcz z naciąganiem

Takie podejście może być wypadkową kilku istotnych faktów. Po pierwsze rynek usług finansowych w Polsce jest wciąż stosunkowo nowy. Po drugie nadal zauważalne są na nim standardy sprzed lat i nastawienie niektórych doradców (zwłaszcza starej daty) na sprzedaż produktu bez zwracania większej uwagi na dobro klienta. Wreszcie, po trzecie, wciąć dość mocno widoczny jest brak zaufania do doradców finansowych, podsycony dodatkowo przez globalny kryzys finansowy.

Korzyści płynące z korzystania z usług doradcy finansowego

Osoba pragnąca zaciągnąć kredyt ma dwie opcje do wyboru. Pierwsza to wielodniowe, czasami wielotygodniowe „spacery” po bankach, mające na celu dokładne poznanie dostępnych aktualnie ofert. Druga to jedna wizyta u doradcy dająca możliwość szybkiego poznania całego spectrum dostępnych w danym czasie możliwości. Istotnym atutem przemawiającym za współpracą z doradcą jest kwestia fachowej nomenklatury, którą bardzo często posługuje się personel banków. `Przeciętny człowiek zwykle nie zna takiego słownictwa i może mieć problem ze zrozumieniem przekazywanego komunikatu. Natomiast dobry doradca jest w stanie wprowadzić kredytobiorcę we wszelkie niuanse posługując się przystępnym, zrozumiałym językiem.

Dzięki wsparciu ze trony doradcy, znacznemu skróceniu ulega procedura podpisania umowy z bankiem. Doradca przygotowuje wszystkie konieczne dokumenty, wylicza zdolność kredytową danej osoby (może podpowiedzieć, w jaki sposób łatwo ją zwiększyć) oraz pomóc mu w uporządkowaniu finansów. Kredytobiorcy zostaje również oszczędzone samodzielne przechodzenie przez skomplikowany i nerwowy proces decyzyjny. Wreszcie, dzięki temu, że doradca ma korzystniejsze warunki od indywidualnego klienta i bogatsze doświadczenie, można z jego pomocą wynegocjować lepszą ofertę kredytową.

Ile kosztuje współpraca z doradcą finansowym

Ze względu na brak ścisłych regulacji w tym segmencie rynku, nie ma też doprecyzowanych stawek. Wszystko uzależnione jest od danej firmy i jej indywidualnego cennika. Najczęściej ponoszone przez klienta koszty można pogrupować w dwie kategorie: opłatę za przeprowadzenie analizy finansowej i prowizję wypłacaną po podpisaniu umowy na zakup konkretnego rozwiązania. Pierwsza opcja nie jest zbyt popularna i jeżeli już występuje, wynosi od stu do kilkuset złotych. Druga natomiast jest uzależniona od wybranej przez klienta usługi i jej wysokości.

Doradztwo finansowe w Polsce

W krajach Zachodnich prawi każdy obywatel posiada osobistego doradcę finansowego. Najlepszym przykładem jest tu Wielka Brytania, gdzie istnieje najstarszy rynek doradztwa finansowego poddany ścisłej kontroli i cieszący się ogromną popularnością wśród społeczeństwa. W Polsce natomiast rynek rzetelnego doradztwa finansowego ciągle znajduje się w powijakach, o czym najlepiej świadczy niedawne wpisanie (2010 rok) doradztwa finansowego na listę zawodów w Polsce, brak ścisłych regulacji odnośnie tej profesji oraz brak nadzoru organu państwowego nad tym rynkiem. Jedną z podstawowych przeszkód w zmianie tej sytuacji jest dość niski w naszym kraju odsetek osób oszczędzających i planujących swoje finanse, niska świadomość ekonomiczno-finansowa oraz duża ilość obywateli zrażonych do tego zawodu poprzez kontakt z pseudodoradcami. Co więcej, ciągle silna jest w Polsce niechęć do płacenia za tego typu usługi oraz przeświadczenie, że powinny one być darmowe, a doradca powinien się rozliczyć na własną rękę z daną instytucją finansową.

Czego klienci oczekują od doradcy finansowego?

W miarę rozwoju rynku doradztwa finansowego i powstawania coraz to nowych firm świadczących tego typu usługi, rosną też oczekiwania klientów. Badania dowodzą, że kwestią priorytetową są wysokie standardy obsługi klienta i kompetencja. Nie mniej ważna jest umiejętność rozwiązywania problemów, szeroki wybór produktów finansowych, a także niezależność firmy, którą dany specjalista reprezentuje. Klienci wolą też wybierać duże firmy niż małe opierając się na przekonaniu, że te pierwsze zazwyczaj współpracują z większą liczba instytucji finansowych.

Planowanie finansowe

Warto podkreślić, że określenie „doradztwo finansowe” nie pokrywa pełnego zakresu tej usługi, dlatego coraz częściej mówi się o „finance planning” i „finance planner”, czyli „planowaniu finansowym” i „osobie planującej finanse”. Co za tym idzie, doradca finansowy to ktoś, kto świetnie orientuje się w branży usług finansowych, zna rynek i śledzi na bieżąco wszelkie zachodzące na nim zmiany. Planowanie finansów to nade wszystko praca z ludźmi, wymaga zatem wysokiego poziomu tzw. „kompetencji miękkich” , czyli głównie empatii i inteligencji emocjonalnej. Daje to możliwość zbudowania więzi i zaufania z klientem, co jest koniecznym prerekwizytem dla dalsze, owocnej współpracy.

Artykuł przygotował Niezależny Doradca Finansowy Tomasz Wostal który prowadzi bloga na którym można przeczytać artykuł Kredyt hipoteczny krok po kroku i wiedzieć na co warto uważać przy tak ważnej decyzji finansowej.

Post Comment