Chwilówki online a zdolność kredytowa
Biznes i finanse

Chwilówki online a zdolność kredytowa

Advertisement

Osoby poszukujące szybkiej pożyczki często spotykają się z tzw. zdolnością kredytową, która w niektórych przypadkach zamyka im drogę do bankowego kredytu. Odmowna decyzja banku często utożsamiana jest z niewiarygodnością klienta wynikającą z nieregularnego i tym samym nieterminowego regulowania różnego rodzaju płatności.

Nie do końca jest to prawdziwy obraz negatywnej oceny, ponieważ zdolność kredytowa ma wiele aspektów analizy. Między innymi z powodu tej blokady zainteresowani pożyczką wybierają chwilówki online, które zazwyczaj omijają pełną weryfikację klientów.

Chwilówki online a zdolność kredytowa

Zdolność kredytowa dotyczy każdej pełnoletniej osoby i nie jest zależna od tego, czy dana osoba miała w przeszłości zobowiązania kredytowe, czy też nigdy nie korzystała z kredytowych instrumentów finansowych. W świetle prawa bankowego zdolność kredytowa to: „zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie”. Ta jest analizowana na podstawie danych dotyczących otrzymywanych dochodów, historii kredytowej, obecności w rejestrach BIK i KRD, aktualnych zobowiązań finansowych obejmujących bieżące koszty życia. Dodatkowo na omawianą zdolność ma także wpływ sam profil klienta, a więc jego zawód, status, ilość osób na utrzymaniu oraz wiek.

Chwilówki dla zadłużonych – sprawdź oferty na stronie centrumpożyczek24h.pl

Restrykcyjne warunki banków odmawiają przyznania środków klientom, które nie spełniają jednego z powyższych warunków, dlatego mitem jest twierdzenie jakoby brak zdolności był ściśle związany z niespłaconym zadłużeniem, aczkolwiek jeśli takie istnieje odgrywa ono znaczną rolę. Produkty pozabankowe tj. chwilówki online działają na nieco swobodniejszych zasadach. Większość z nich oczywiście weryfikuje klientów, nie mniej ci składają wnioski na podstawie własnych oświadczeń. Poza tym niska zdolność kredytowa, która przekreśla możliwość otrzymania kredytu w banku nie jest tak istotna dla firmy pożyczkowej, która akceptuje zdecydowaną większość wniosków, a jako zabezpieczenie dla swoich interesów stosuje wyższe koszty pożyczki.

Chwilówki online bez zdolności

Jak wykazano powyżej chwilówki online są dostępne dla osób bez zdolności kredytowej. Głównymi kryteriami, które stosują chwilówki przez internet są: odpowiedni wiek pożyczkobiorcy (zazwyczaj powyżej 21 r.ż.) i polskie obywatelstwo. Dochód klienci wykazują własnoręcznie w składanym wniosku, podobnie jak inne wymagane dane. Jako że chwilówki online – jak sama nazwa wskazuje – to pożyczki krótkoterminowe, dla pożyczkodawcy o wiele większe znaczenie od zdolności kredytowej ma tzw. wypłacalność klienta i jego rzetelność. Problematyczny BIK często jest jednak pomijany, dzięki czemu nawet osoby z zadłużeniem mają możliwość otrzymania pożyczki. Trzeba zauważyć, że im mniejsza wiarygodność klienta np. poprzez złe wpisy do rejestrów dłużników, tym przyznana kwota będzie niższa, a koszty pożyczki wyższe.

Chwilówki online to produkt dedykowany przede wszystkim osobom, które z różnych względów nie chcą, bądź nie mogą korzystać z produktów bankowych. To także doskonała opcja dla pożyczkobiorców, którzy nie mogą wykazać się żadną historią kredytową i nie posiadają wysokiej zdolności kredytowej, a także tych, którzy chcą szybko i bezproblemowo otrzymać potrzebną gotówkę.

Post Comment