W dyskusjach naukowych raz za razem słychać dowody świadczące o pewnego typu troskach o przyszłość zawodów w większości krajów. O ile współcześnie może to nie stanowić jeszcze problemu, o tyle…